طاووس صفحه اول

تصاویر طاووس های زیبا

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

طاووس ها یکی از زیبا ترین پرندگان دنیا هستند ، طاووس های نر با چتر زیبایشان معروف است
ولی این همه ی داستان نیست طاووس ها در رنگ های مختلف وجود دارند
طاووس های سفید که به طاووس عروس معروف است

طاووس های سبز و طاووس های آبی و در نهایت طاووس های طلایی

طاووس آبی

تصاویر طاووس های زیبا
چتر طاووس
تصاویر طاووس های زیبا


تصاویر طاووس های زیبا

تصاویر طاووس های زیبا
طاووس سفید
تصاویر طاووس های زیبا

تصاویر طاووس های زیبا

تصاویر طاووس های زیبا

تصاویر طاووس های زیبا
تاج زیبای طاووس
تصاویر طاووس های زیبا
طاووس سبز
تصاویر طاووس های زیبا

تصاویر طاووس های زیبا

تصاویر طاووس های زیبا
طاووس طلایی
تصاویر طاووس های زیبا